יום שישי, 17 בפברואר 2012

התייחסות להרצאה- למידה בכל מקום...

בעשור האחרון, מהפכת המידע המקוון מספקת לרשות ההוראה והלמידה כלים ממוחשבים המזמנים אפשרויות לימודיות חדשניות ומאתגרות שלא היו קיימות בעבר.
"למידה מרחוק" היא טכנולוגיה המאפשרת שימוש באינטרנט מכל מקום ובכל זמן. אני מוצאת שיש הרבה מאוד יתרונות בלמידה מסוג זה:
א. למידה בקצב אישי- כל תלמיד עובד בקצב שלו.
ב. מעקב בזמן אמת אחר הלמידה- האפשרות לתקן את התשובות לפני שליחתם למורה.
ג. שימוש בסוגי מדיה שונים.
ד. למידה פעילה.
ה. נגישות קלה לחומרי הלימוד.

יחד עם זאת, לא תמיד ניתן להבחין מהי רמת ההבנה של התלמידים. כמו כן, נדרשת מוטיבציה גבוהה ללימודים כדי שתלמידים יקחו על עצמם את האחריות לביצוע המשימות/מטלות.
המחקר כפי שהוצג בהרצאה משווה בין כיתות לימוד ולא מתייחס לתלמיד אינדבידואלי. בתוך הקבוצה (הכיתה) יש שונות גבוהה בין התלמידים. לא ניתן להבין האם נבדקו 100% של התלמידים בכל כיתה.

יום ראשון, 5 בפברואר 2012

האמת עניין שאני ברגע הזה כותבת פוסט זה הוא לימידה בכל מקום ובכול עת.
למידה אסינכרונית או סינכרונית מרחוק, לחפש על מידע מהאינטרנט או לשאול ההורים לקרוא בספר או להעזר במורה בסופו של הדבר הכול למידה, ותמיד בלימידה יש שלושה צדדים לומד,מלמד,החומר הנלמד.
וכי אנחנו רגלים כי הלמידה היא אך ורק על ידי מורה בין קירות בית הספר קשה לטפוס שטכנולוגיה באה בעובדות שבא הזמן ולהחליף את שיטת הלימוד ולאסוף המורה והספר וכל שיטת לימוד במקום אחד ולצמצם את הצדדים לשני צדדים לומד וחומר נלמד.
מחקר של למידה בכל מקום ובכל עת? - גלית בן-צדוק בא לתת עובדות מהשטח שלימידה בכיתה עם מורה לעומת למידה בבית מול מחשב נותנת אותה תוצאות עם כמה סטיות.
אני מאמינה אם מפנימים התקשוב בצורה נכונה בשיטות ברורות עם השגחה אנחנו נותנים לתלמיד להיות יצרתי ועצמאי עובדה שהאוניברסיטה הפתוחה היא מעניקה תואר ראשון בתחומים שונים מתבססת על לימידה עצמית.
הלמידה בבית או מרחוק מאפשרת לכל תלמיד קצב זמן מותאם אישית. לכל תלמיד יש אפשרות לבחור במה להתמקד יותר. אם חומר לימודי לא היה מובן בכיתה ולמורה לא הייתה אפשרות להתעכב באותה נקודה, לתלמיד יש אופציה ללמוד מהבית ולהשלים פערים. כמו כן אם מסיבה כלשהי תלמיד נעדר מהכיתה יש לו האפשרות בכל זמן ללמוד את השיעור שהועבר בכיתה.